Skip to content
Wat we doen

Strategische beoordeling retail vastgoed
vanuit marktkennis en ervaring als basis
voor commerciële ondersteuning opdrachtgever

Strategische beoordeling retail vastgoed vanuit marktkennis en ervaring als basis voor commerciële ondersteuning opdrachtgever

Over ons

Een ander toekomstperspectief
voor winkelcentra en vastgoed

Gezien de veelheid aan belangen en aandachtsgebieden is het ontwikkelen van een centrumvisie een kwestie van goed luisteren, belangen op één lijn brengen en vervolgens doorpakken.

retail vastgoed

Onderzoek en advies supermarktvastgoed

  • Marktonderzoek en haalbaarheidsstudies
  • Omzetprognose, huuropbrengst en rendement
retail vastgoed

Commercieel traject retail vastgoed

  • Begeleiding tenders en transacties voor o.a. supermarkten
  • Vaststellen Opbrengst­mogelijkheden retailvastgoed
  • Onderhandelingen en afsluiten overeenkomsten
retail vastgoed

Herontwikkeling en transformatie winkelvastgoed

  • Onderzoek toekomstperspectief winkelgebied
  • Begeleiding transformatietraject centrumgebied
  • Bepaling herontwikkelingsmogelijkheden winkelgebieden
  • Advisering concept- en projectontwikkeling

Het is zaak
om potentiële huurders
te selecteren en contractueel te binden.

Wat zeggen onze klanten?

cliënt
“Zonder de heren van Retail Prospect was dit niet van de grond gekomen. Vasthoudendheid en expertise zijn van essentieel belang geweest voor realisatie van dit complexe project.”
ARD LANTING
Manager Acquisition bij Ahold Real Estate & Construction
cliënt
"Als supermarktondernemer én ontwikkelaar van nieuwe supermarkten laat ik me bij de besluitvorming en acquisitie ondersteunen door de kennis en visie van Retail Prospect"
ARJAN KONINCKS
Konincks Holding B.V.
cliënt
"Wij hebben meerdere malen gebruik gemaakt van de diensten van Retail Prospect. De werkervaring en praktijkkennis bij een grote supermarktvastgoedorganisatie is voor ons van doorslaggevend belang geweest om gebruik te maken van hun diensten. De resultaten van het onderzoek worden dan op wetenschappelijk verantwoorde wijze verwoord in begrijpelijke en heldere taal."
HANS VAN TELLINGEN
Directeur Strabo B.V.
cliënt
"De adviseurs van Retail Prospect hebben een ruime ervaring in retail vastgoed en kunnen op een breed spectrum van vraagstukken praktische antwoorden geven. Met name op het gebied van supermarktontwikkelingen hebben ze Multi Vastgoed frequent van snel en adequaat advies voorzien."
DRS. ING. ARNO G.N. RUIGROK
Associate Director Research & Concepts Multi Vastgoed
Retail vastgoed Peter ter Hark

Peter ter Hark

CONCEPT/ONDERZOEK

+31(0)6 – 51 61 78 83

peter@retailprospect.nl

Retail vastgoed Johan Weeber

Johan Weeber

COMMERCIEEL

+31(0)6 – 22 93 36 87

Johan@retailprospect.nl

Iedereen wil consumeren.
Wij maken dat mogelijk.