Vastgoed Dordrecht staat samen voor sterke binnenstad

vastgoed dordrecht
vereniging vastgoedeigenaren 3311

Op donderdag 20 januari is de vereniging van vastgoed eigenaren 3311 Dordrecht opgericht. Deze vereniging is belangrijk, omdat er grote uitdagingen liggen in de binnenstad en samen kan je als vastgoed partijen veel meer bereiken dan ieder voor zich. Gemeente Dordrecht is blij met deze stap, omdat zij ook met de vastgoed eigenaren samen wil werken om ontwikkelingen in de binnenstad mogelijk te maken die Dordrecht op de kaart houden en het bezoeken waard maken.

Veranderende binnenstad

Horeca, cultuur, detailhandel, dienstverlening en wonen in de binnenstad. Allemaal functies die samen de binnenstad mooi en aantrekkelijk maken. Veranderend consumentengedrag vragen een andere opbouw van deze functies. Dit noemen we transformatie, panden krijgen andere invulling, worden verbouwd of vragen herbestemming. Pandeigenaren zijn hierbij cruciaal om dit ook voor elkaar te krijgen.

Waar staan we voor

Wij geloven dat pandeigenaren samen meer bereiken dan alleen, een duurzaam rendement op ons vastgoed haalbaar is en we een dynamisch en levendig centrum kunnen behouden. Dit alles met een passend aanbod en een goed ondernemersklimaat, waar ondernemers een goede boterham verdienen.

Waarom we ons willen verenigen

Naast eigenaar van panden zijn we als club ook een samenwerkingspartner voor de gemeente en de ondernemers (verenigd in de POBD). Daarom vinden we het belangrijk dat alle eigenaren van commercieel vastgoed in het postcodegebied 3311 mee denken en praten. ‘We staan voor behoorlijke uitdagingen, er moet blijvend geïnvesteerd worden in de binnenstad, dat vraagt een sterk vastgoed collectief’. Aldus Bas van Pelt. Pieter van Loon vult aan: ‘niets is er groter dan Dordt en de binnenstad verdient een integrale aanpak, waar betrokken pandeigenaren dezelfde ambitie hebben. Een plek om naar toe te komen, te blijven en terug te komen. Daarom vormen we deze club.’ Zij hebben het voortouw genomen om VVE 3311 Dordrecht, de vereniging voor eigenaren van commercieel vastgoed op te richten, onder begeleiding van het Arnhemse bureau Ik Onderneem! Naast van Pelt en van Loon zijn nog 15 andere pandeigenaren betrokken bij de opbouw van deze vereniging.

Johan Weeber, voorzitter van de vereniging: ‘Als vereniging zijn we een waardevolle gesprekspartner voor de gemeente. We denken en praten mee over wat goed is voor de binnenstad en wat goed is voor ons als eigenaren van commercieel vastgoed. En als pandeigenaar kan je via de vereniging meepraten over de ontwikkelingen in jouw straat of wijk.’

Samenwerking met gemeente

‘Als gemeente juichen we toe dat de pandeigenaren hun krachten bundelen. Onze visie ‘slijpen aan een diamant’ heeft een behoorlijke ambitie. Het gaat echt om de toekomst van de binnenstad, waar het straks nog fijner wonen, winkelen, werken en recreëren is. Om dat waar te maken hebben wij pandeigenaren, ondernemers en bewoners hard nodig’, aldus Wethouder Burggraaf. ‘De afgelopen tijd hebben we al ervaring met samenwerking met pandeigenaren in de binnenstad. Bij het opstellen van de toekomstvisie hebben we al met een denktank vastgoed gewerkt. Nu de vereniging een feit is, kunnen we nog grotere stappen voorwaarts zetten’.

Wie kunnen er lid worden

Alle eigenaren die commercieel vastgoed hebben in het postcodegebied 3311 kunnen zich aansluiten. Dat geldt voor zowel natuurlijke personen als rechtspersonen. Of je nu 1 pand in bezit hebt of 25, iedereen is welkom en iedereen mag meedoen. Wij geloven in de kracht van samenwerking.

Wij delen onze visie en ideeën daarom graag én presenteren deze tijdens een bijeenkomst op dinsdag 29 maart. Pandeigenaren in postcodegebied 3311 ontvangen hiervoor een persoonlijke uitnodiging.