Skip to content

Commercieel traject retailvastgoed

Waarom Retail Prospect?

Zorgvuldige begeleiding transacties & tenders

We ontzorgen opdrachtgevers, beleggers, ontwikkelaars, corporaties bij het doen van een transactie met een supermarkt of andere retailer. Wij spreken de taal van beiden. Wij kunnen een retailer heel goed uitleggen hoe een belegger denkt. Aan een vastgoedpartij kunnen we ook goed uitleggen hoe een retailer denkt. Door deze brugfunctie staan we tussen de partijen en kunnen daardoor betere deals afsluiten. Hierdoor zijn we in staat op effectieve wijze tot een huur of koopovereenkomst te komen. We hebben uitgebreide ervaring met het uitschrijven van tenders indien er veel belangstelling voor het retailvastgoed bestaat.
Commercieel traject retailvastgoed
Commercieel traject retailvastgoed
Commercieel traject retailvastgoed

Opbrengst­mogelijkheden retailvastgoed vaststellen

Nadat we de omzet van de (potentiele) supermarkt of ander retailer hebben bepaald, kunnen we de optimale oppervlakte, aantal parkeerplaatsen en opbrengst (koop/huur) gaan bepalen. Dit gebeurt op basis van kengetallen, verhouding vloerproductiviteit en huisvestingslasten en de referenties die wij tot onze beschikking hebben. Soms rechtvaardigt de hoogte van de omzet een eenmalige bijdrage of entreefee boven op de huur/koopsom. De hoogte daarvan berekenen wij. Opbrengst is eveneens afhankelijk van situering, ontwerp en opleverniveau. In zijn algemeenheid geldt: hoe beter deze zaken aansluiten bij de wensen van de supermarkt, hoe hoger de opbrengst. Het omgekeerde geldt echter ook.  Bij het bepalen van de opbrengst zullen wij dus ook altijd adviseren over de situering van de supermarkt/retail, ontwerp en opleverniveau.

Commercieel traject retailvastgoed?

Retail Prospect.
  • Korte lijnen, concrete resultaten
  • Flexibel richting opdrachtgever
  • Praktijkgericht met een wetenschappelijke basis
  • Eigen database en aansluiting op externe data
  • Meer dan vijfentwintig jaar ervaring in praktijkgericht van onderzoek
  • Meer dan vijfentwintig jaar ervaring in het onderhandelen en afsluiten van overeenkomsten

Wij hebben we een zeer ruim en divers netwerk opgebouwd in ons vakgebied.

Dit omvat ontwikkelaars, beleggers, gemeenten, retailer en organisaties in ons vakgebied.

Oftewel: we kennen iedereen die ertoe doet in wereld van vastgoed en retail.

Onderhandelen en afsluiten overeenkomst met supermarkten en andere retailers

Op basis van de omzet, opbrengst en projectkenmerken gaan we gesprekken aan met (supermarkt)kandidaten of andere retailers. Soms zijn dat organisaties, soms ook ondernemers of franchisenemers. Bij grote belangstelling organiseren we een tender. Veelal worden bij tenders ook de hogere eenmalige bijdragen/entreefees gerealiseerd. Essentieel is dat we onze retailexpertise al inzetten tijdens de ontwerpfase. Of aanbevelingen geven bij een verbouwing. Vóórdat contact wordt gezocht met een retailer. Nadat het ontwerp en andere randvoorwaarden zijn vastgelegd, gaan we ermee de markt op. Dat leidt tot een optimale opbrengst. Veel projectontwikkelaars geven marge weg door in een te vroeg stadium bij de beoogde huurder informatie in te gaan winnen. Uiteindelijk leiden onderhandelingen tot een overeenkomst. Voor huurovereenkomsten hanteren wij het standaard ROZ model, uiteraard kan hiervan in overleg met de opdrachtgever afgeweken worden.