Skip to content

Kennis retailer juist nu cruciaal bij ontwikkeling van winkelcentra

Johan Weeber en Peter ter Hark van Retail Prospect uit Gouda:

(Her)ontwikkeling van winkelcentra vaak nog teveel vanuit centraal aangestuurde productiegedachte. Dit terwijl de huidige markt vraagt om vanuit de retailer ontwikkelde winkelcentra . De tijd dat alles, hoe slecht ontwikkeld ook, werd afgenomen door de retailers ligt door de recessie achter ons. Laten we de huidige periode gebruiken om bottom-up, dus vanuit de retailer goede winkels en –centra te ontwikkelen. Dit is sterk nodig om leegstand en verpaupering van winkelcentra te voorkomen.