Skip to content

Onderzoek en advies supermarkt­vastgoed

Waarom Retail Prospect?

Onderzoek vormt de basis voor verdere acties

We voeren op basis van alle beschikbare data en observatie ter plaatse onderzoek uit naar de kwaliteit van de locatie en omzetmogelijkheden van een nieuwe, uit te breiden of te verplaatsen supermarkt. Onze expertise hebben we vanaf 1990 opgebouwd bij onder andere de vastgoedafdeling van ’s lands grootste kruidenier. Opdrachtgevers hebben keer op keer vastgesteld dat de resultaten van ons vooronderzoek de uiteindelijke resultaten zeer dicht benaderen. Onze rapportages zijn in veel gevallen de basis voor het bepalen van de (huur)opbrengst uit het supermarktvastgoed.

Commerciële vastgoedpartijen zoals ontwikkelaars en beleggers maken frequent gebruik van onze diensten en in veel gevallen is er sprake van een langjarige relatie. Gemeentelijke diensten gebruiken onze rapporten als vervanger voor het traditionele Distributie Planologisch Onderzoek (DPO) en baseren hun beleid inzake supermarkten op de conclusies van het onderzoek.

In de loop der jaren hebben wij voor ondernemers en organisaties veel second opinions gedaan om meer zekerheid te verkrijgen als er een belangrijke investering gedaan moest worden.

Onderzoek en advies supermarkt­vastgoed
Onderzoek en advies supermarkt­vastgoed
Onderzoek en advies supermarkt­vastgoed

Omzetprognose, huuropbrengst en rendement sluiten naadloos op elkaar aan

Nadat we de omzet van de (potentiele) supermarkt hebben bepaald, kunnen we de optimale oppervlakte, aantal parkeerplaatsen en opbrengst (koop/huur) gaan bepalen. Dit gebeurt op basis van kengetallen, verhouding vloerproductiviteit en huisvestingslasten en de referenties die wij tot onze beschikking hebben. Soms rechtvaardigt de hoogte van de omzet een eenmalige bijdrage of entreefee boven op de huur/koopsom. De hoogte daarvan berekenen wij.

Opbrengst is eveneens afhankelijk van situering, ontwerp en opleverniveau. In zijn algemeenheid geldt: hoe beter deze zaken aansluiten bij de wensen van de supermarkt, hoe hoger de opbrengst. Het omgekeerde geldt echter ook. Bij het bepalen van de opbrengst zullen wij dus ook altijd adviseren inzake situering van de supermarkt, ontwerp en opleverniveau.

Onderzoek en advies supermarkt­vastgoed?

Retail Prospect.
Onze werkwijze
  • Korte lijnen, concrete resultaten
  • Flexibel richting opdrachtgever
  • Praktijkgericht met een wetenschappelijke basis
  • Eigen database en aansluiting op externe data
  • Meer dan vijfentwintig jaar ervaring in praktijkgericht van onderzoek
  • Meer dan vijfentwintig jaar ervaring in het onderhandelen en afsluiten van overeenkomsten

Wij hebben we een zeer ruim en divers netwerk opgebouwd in ons vakgebied.

Dit omvat ontwikkelaars, beleggers, gemeenten, retailer en organisaties in ons vakgebied.

Oftewel: we kennen iedereen die ertoe doet in wereld van vastgoed en retail.