Skip to content

Projecten retailvastgoed

Ons werk spreekt voor zich

In de loop der jaren hebben wij heel veel advies- en commerciële projecten uitgevoerd voor een breed scala aan opdrachtgevers. Betrouwbaarheid, actualiteit en integriteit vormt de basis voor onze werkzaamheden. Daardoor ontstaat een vertrouwensrelatie met opdrachtgevers waardoor we steeds opnieuw gevraagd worden.

Aangezien de meeste projecten een vertrouwelijk karakter hebben, kunnen we niet alles laten zien uit onze portfolio. Wel kunnen we enkele voorbeelden laten zien van afgeronde projecten retailvastgoed.

Rotterdam Noorderboulevard

Rotterdam Noorderboulevard

Opbrengstmaximalisatie middels tender

In dit dynamische stadsdeel in Rotterdam-Noord hebben wij de projectontwikkelaar ondersteund bij de tender voor de supermarkt. Het voormalige schoolgebouw wordt getransformeerd en zal ingevuld worden met een nieuwe supermarktformule. Nadat wij gedegen onderzoek hadden verricht kon er een goede indicatie worden gegeven van de te behalen opbrengst. Deze opbrengst hebben we na onderhandelingen met supermarktkandidaten ook behaald en vastgelegd in een langjarige huurovereenkomst. Meer informatie over dit stedelijke vernieuwingsproject.
Tilburg Rugdijk

Tilburg Rugdijk

Nieuwbouw tuincentrum en dierenspeciaalzaak

Aan de Rugdijk in Tilburg-Noord is in 2020 een combinatie van tuincentrum en dierenspeciaalzaak geopend. Op basis van een uitgebreide marktverkenning hebben wij de ontwikkelaar geadviseerd over de markttechnische mogelijkheden en commerciële uitgangspunten. Dit heeft gezorgd voor een maximaal rendement voor de ontwikkelaar en belegger.

Gilze-Rijen centrum

Gilze-Rijen centrum

Verplaatsing Lidl en Jumbo

In het centrum van Rijen moest de gemeente een afweging maken wat nu de juiste strategie is met betrekking tot het aanbod en situering aan supermarkten. Lidl wil graag verplaatsen, maar dat heeft nogal wat ruimtelijke en markttechnische effecten. In de kern Gilze speelde de verplaatsing van de kleine Jumbo in de Nieuwstraat naar een nieuwbouwlocatie in het centrum van deze kern. Retail Prospect heeft voor beide projecten het vooronderzoek gedaan en op basis daarvan de gemeente geadviseerd en begeleid in dit traject.

Koudekerk aan den Rijn

Koudekerk aan den Rijn

Onderzoek en begeleiding toekomst winkels

Het aanbod aan winkelvoorzieningen in Koudekerk aan den Rijn staat onder druk door het beperkte draagvlak en koopkrachtafvloeiing. In opdracht van de winkeliersvereniging en met steun van de Provincie heeft Retail Prospect onderzoek verricht naar de toekomstperspectieven voor het winkelaanbod. Daarbij zijn alle stakeholders intensief betrokken geweest. De eindconclusies zijn besproken met o.a. de gemeente Alphen aan den Rijn. Momenteel wordt op basis van deze conclusies gewerkt aan de toekomstplannen voor het winkelaanbod in deze kern.

Amsterdam

Amsterdam

Marktanalyse mogelijkheden Lidl Sara Burgerhartstraat

Woningcorporatie Eigen Haard in Amsterdam is bezig met een herontwikkelingsopgave waar sloop-nieuwbouw van de Lidl supermarkt onderdeel van is.

Deze corporatie had behoefte aan een inschatting van de huurprijs en de eventuele eenmalige bijdrage die Lidl zou kunnen gaan betalen na herontwikkeling.  Retail Prospect heeft een grondige marktverkenning gedaan. Op basis daarvan is een advies opgesteld om met een optimaal plan rendement te verkrijgen bij deze herontwikkeling.